مقاله7_بررسی هنر سرخپوستان و تاثیر آن بر تصویر سازی معاصر

مقاله7_بررسی هنر سرخپوستان و تاثیر آن بر تصویر سازی معاصر

مقاله7_بررسی هنر سرخپوستان و تاثیر آن بر  تصویر سازی معاصر

مقاله7_بررسی هنر سرخپوستان و تاثیر آن بر تصویر سازی معاصر

 

فهرست مطالب

مقدمه ج

فصل اول

1- تاریخچه 2

1-1 زبان های رایج 4

1-2 خط 4

1-3ادیان سرخپوستان 4

1-3-1ریشه توتم پرستی 6

1-3-2تعریف توتم 7

1-3-3تابو 10

1-3-4مانا 12

1-4آداب مرگ ومیر 12

1-5 کشتار سرخ پوستان 13

 

فصل دوم

2- هنر سرخ پوستان آمریکا 16

2-1هنر بدوی 22

2-1-1هنر اسکیمویی 26

2-1-2هنر آفریقایی 26

2-2هنر بومی آمریکا از لحاظ منطقه ایی.. 28

2-2- 1 نواحی قطبی.. 29

الف

2 - 2 - 2نواحی ساحل شمال غربی.. 30

2 - 2 - 3 نواحی کالیفرنیا32

2- 2- 4 ناحیه جنوب غربی.. 32

2 - 2 - 5نواحی جلگه های وسیع33

2 - 2 - 6 نواحی جنگل های شرقی.. 34

2 - 3هنر بومی آمریکا از لحاظ تاریخی.. 34

2 - 3 - 1نقاشی صخره ایی.. 35

2 - 3 - 2نقاشی شنی.. 36

2 - 3 - 3صورتک ها37

2 - 3 - 4تندیس ها38

 

فصل سوم

3- وجه مشترک آثار سرخ پوستان و آفریقا42

3 - 1مقایسه آثارهنری سرخ پوستان و آفریقاییان. 43

نتیجه گیری.. 47

منابع. 48

گذارش پروژه نهایی.. 50

 

چکیده :

شیوههایهنری سرخ پوستانآمریکااز نظر منطقه ایی و قبیله ای به 6 ناحیه تقسیم می شوند واز نظر زمانی نیز این هنر به دوره پیشاکلمبی یا دوره پیش از تاریخ تقسیم می شود که از هنر مردم این دوره با عنوان هنر بدوی یاد می کنند. کلمه بدوی در لغت به معنای پایین و پست است که با فرهنگ آفریقا و بومیان آمریکای شمالی و اسکیموها و اقیانوسیه شناخته می شود. ساده سازی و تجرید و اغراق و دو بعد نمایی مشخصه آثار تمام هنرمندان این فرهنگ است و قسمت عمده آثار این مردم جنبه مذهبی دارد. این اقوام در ارتباط مستقیم با طبیعت و زندگی می باشند و برای ارتباط با اساطیر و نیاکان که در اعتقاداتشان نهفته در مراسم های آیینی از دست ساخته های جادویی استفاده می کنند. هنر اقوام بدوی را نمی توان یک هنر تزئینی به حساب آورد زیرا با وجود جنبه های آرایشی که در هنر آن ها زیاد دیده می شود اما هدف آن‌ها از هنر در جهت ارزش های انسانی است و جنبه نمادینی و تمثیلی آن ها قوی تر است. هنرمند بدوی علاوه بر ساخت آثار نمادین توانایی ساخت آثار طبیعت گرایانه را نیز داشته اما ترجیح می داده که از قواعد و قراردادهای ثابت و تکراری پیروی کند و معمولا پیکره تراشی تصنعی از انسان، ابزار بیان غالب آن است این هنر در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 تاثیر بسیاری بر هنر جوامع غربی گذاشت.

واژگان کلیدی :

هنر سرخ پوستان، هنر بدوی،هنرآفریقا، هنر آمریکا.

مقدمه :

اگر به گذشته نگاهی بیندازیم متوجه انسان هایی می شویم که چگونه قبل و بعد از تولد تمدنها، با تمام وجود خود آثار هنری را پایه گذاری کرده اند. به همین دلیل هنر، بازتاب تلاش و زحمت و حاصل زندگی این انسان ها است. مقصود ما از این هنر، هنری ابتدایی است، هنری که با عنوان بدوی توسط سرخ پوستان آمریکا، آفریقاییان و اسکیموها و قاره اقیانوسیه شکل گرفته. هنر این اقوام یک هنر جمعی و کاربردی بوده است به طوری که با ساخت ماسک های جادویی از هنر در ارتباط با ارواح و نیاکان خود در مراسم های آیینی استفاده می کردند. همچنین تندیس های خلاصه و اغراق آمیز از انسان که ویژگی خاص هنر این اقوام است. اما با این وجود آن ها از شیوه های ناتورالیستی نیز در آثار خود بهره بردند. این نشان می دهد که آن‌ها توانایی ساخت آثار واقعی را نیز داشتند اما ترجیح می دادند که به سنتها بیشتر متمایل شوند. نقاشی در آثار آنها فقط نقاشی صخره ایی یا نوعی نقاشی موسوم به نقاشی شنی، که مختص سرخ پوستان است، می باشد. شاید هنر آن ها یک هنر تزئینی باشد اما هدف آن ها از هنر چیزی بیش تر از تزئینات و در جهت ارزش‌های انسانی است. هنر سرخپوستان را اقوام مختلف آمریکایی تشکیل می دهند که قبل یا بعد از استعمارشان در هر جای پهناور قاره‌ی آمریکای شمالی دارای هنرهای متنوعی از سفال گری، سبد بافی، حصیر بافی، نقاشی، معماری و..... بوده است. اگر تاثیرات هنری این اقوام در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 صورت نمی‌گرفت غربی ها نمی توانستند کیفیت و غنای این هنر را کشف کنند. زمینه و مواد و مصالح آثار هنری آن ها متنوع بوده مثلا آنها در ساخت مجسمه هایشان هم از سنگ و هم از چوب استفاده می کردند و گاهی در بعضی موارد دیده شده که آفریقاییها از بعضی مواد دیگر چون آهن، مس، فلز و....... بهره می بردند. نقاشی ها که معمولا بر روی تخته سنگ ها کشیده می شدند و در نقاشی شنی از مواد طبیعی چون گرده زغال و پودر سنگ های رنگارنگ به همراه مواد معدنی که از پودر کردن آن ها، به حالتی از ماسه های رنگی دست پیدا می کردند و با آن نقوش خود را روی ماسه نقاشی می کردند. و اینک هدف ما از بحث و بررسی این هنر همین است تا با خاصیت و گنجینه این هنر ناب آشنا شویم و بتوانیم به نحوه احسن از آن در آثار هنری خویش سود ببریم. پس نتیجه می گیریم که هنر در واقع نزد این انسان های بدوی قرار داشته که بدون هیچ پیش زمینه ایی و از ضمیر ناخود آگاه خود فرم ها را خوب شناخته و با ساده کردن و انتزاع آن ها چنین آثار در خور توجهی را خلق کرده به طوری که حتی بر آثار بسیاری از هنرمندان بزرگ چون پیکاسو نیز بی تاثیر نبوده است. دراین مقاله ما به بررسی مفصلی از انواع هنرهای سرخپوستی به شیوه کتابخانه ایی می پردازیم و در این سیر به جنبه های تاریخی تاکید چندانی نداریم و در مواردی به رابطه بین هنر این اقوام و اقوام دیگر چون آفریقاییان می پردازیم

 

 

 

جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید


 


28 خرداد، 1396