ضمانت پرداخت در بازار ایرانی :

این وب سایت در سامانه ساماندهی محتوای دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت رسیده است – کد شامد 4-0-65-743758-1-1 برای سایت بازار ایرانی ثبت شده است برای پیگیری کد شامد و صلاحیت سایت به آدرس روبرو مراجعه و نام یا آدرس سایت را وارد کنید http://shamad.saramad.ir

در صورتی که در روند پرداخت و یا بعد از پرداخت مبلغی در سایت بازار ایرانی با مشکلی مواجه شدید، با استفاده از آدرس ایمیل و یا شماره تلفن های زیر با ما تماس بگیرید و مشکل خود را تشریح کنید..

ایمیل شرکت بازار ایرانی: info@bazaareirani.com

ایمیل پشتیبانی شرکت بازار ایرانی: support@bazaareirani.com

شماره تماس مرکز پشتیبانی کاربران : ٩٩٠٠٨٨٨٩٧٧-٠٠٩٨ (تماس: ١٠ لغایت ١٤ و ١٦ لغایت ١٩)

شماره تماس مرکز پشتیبانی کاربران : ٥٨٧٤٠٤٤٨٥٥-٠٠١ (تماس: ١٠ لغایت ١٤ و ١٦ لغایت ١٩)

شماره تماس مرکز پشتیبانی کاربران : ٢٠٢٨٤٤٠٣٠٥-٠٠١ (تماس: ١٠ لغایت ١٤ و ١٦ لغایت ١٩)

شماره تماس مدیریت شرکت بازارایرانی : ٩١٢٧٣٣٥٧٩٨-٠٠٩٨ (تماس: ١١ لغایت ١٤ بجز روزهای تعطیل)

صندوق پستی: ٣٨٦٨٨-٨٦١٩٨