جستجو

نتایج جستجوآموزش تصمیم گیری در انتخاب پروژه های اقتصادی

در فیلم آموزش تصمیم گیری در انتخاب پروژه های اقتصادی ، ضمن اشاره به ضرورت تصمیم گیری، فضاهای مختلف تصمیم گیری تصویر می شود. سپس به معرفی اقتصاد مهندسی و مفاهیم پایه ای آن می پردازد. در ادامه سعی شده است همراه با مثال های... توضیحات بیشتر